Ford Assistance

FORD ASSISTANCE personenvoertuigen

Hulpverlening:
-Defect of ongeval, waarbij uw voertuig geïmmobiliseerd staat op de openbare weg of aan uw woon- of werkplaats
-Platte batterij
-Verlies van en gebrek aan brandstof of verkeerd getankt
-Sleutels verloren of in de auto achtergelaten
-Bandenpech (kosten voor banden worden aan de rechthebbende bestuurder doorberekend)
Indien het voertuig door pech, ongeval of vandalisme geïmmobiliseerd werd, zal Ford Assistance een bevoegd technicus ter plaatse sturen die zal trachten het voertuig voorlopig of definitief rijklaar te maken. Als het voertuig niet rijklaar kan worden gemaakt op de plaats van immobilisatie, zorgt Ford Assistance voor het slepen ervan naar de Ford Erkend Hersteller van uw keuze In Belgie en Luxemburg op voorwaarde dat het Incident zich heeft voorgedaan In een van deze 2 landen.
Vervangend voertuig:
Ingeval het voertuig door Ford Assistance wordt afgesleept en niet op dezelfde dag kan worden hersteld nadat het naar een Ford Erkend Hersteller werd gesleept, zal het Ford Asslstance servicecentrum redelijke Inspanningen leveren om een huurauto van een gelijkwaardige klasse aan te bieden totdat de herstelling voltooid is, maar niet langer dan 2 werkdagen.

Buitenland:
Doet het incident zich voor in het buitenland, dan Is de sleping beperkt tot de dichtstbijzijnde Ford Erkend Hersteller.lngeval het voertuig door Ford Asslstance wordt afgesleept en niet op dezelfde dag kan worden hersteld nadat het naar een Ford Erkend Hersteller werd gesleept staat het Ford Asslstance in voor:
OPTIE 1(MAXIMUM 620 €/PP)
A. De kosten voor de reis van de plaats van het Incident naar de bestemming of voor de reis van de plaats van het Incident naar de woonplaats van de rechthebbende bestuurder.
B. De kosten voor de terugreis van de bestemming naar de woonplaats van de rechthebbende bestuurder indien het voertuig niet is hersteld
C. De kosten voor de terugreis van de bestemming naar de plaats van het incident voor alle rechthebbenden of, na de reis naar de woonplaats, de reis van de woonplaats naar de plaats van het incident voor één rechthebbende bestuurder om het voertuig na herstelling op te halen. Voor de voortzetting van de reis / de terugreis van de rechthebbende bestuurder zijn de kosten voor een treinreis In eerste klasse voorzien. Indien de treinreis langer duurt dan 6 uur, worden de kosten voor een lijnvlucht in Economy class gedekt.
OPTIE 2:
Hotel: indien het voertuig na een defect op meer dan 80 km van de woonplaats van de rechthebbende bestuurder niet op dezelfde dag van het incident kan worden hersteld, worden de verblijfkosten voor alle rechthebbenden gedekt voor de duur van de herstelling, tot een maximum van 3 overnachtingen In een hotel, maar beperkt tot 100 € (excl. btw) per persoon en per nacht, ontbijt inbegrepen.
OPTIE 3:
Het ter beschikking stellen van een huurwagen van gelijkwaardige klasse voor de duur van de nietbeschikbaarheid van het voertuig, met een maximum van 2 werkdagen. Een combinatie van deze 3 opties Is niet mogelijk. Indien de herstelling In het buitenland langer duurt dan 5 kalenderdagen of Indien het voertuig helemaal niet kan worden hersteld. wordt het voertuig naar de Ford Erkend Hersteller van uw keuze in België of G.H. Luxemburg vervoerd. De volledige Algemene Voorwaarden van deze dienstverlening kan u raadplegen op wwwford.be